05/11/2017-05/13/2017

Registration for family doctors

Latvia, Rīga

select language:  
  Welcome address

  SIA "Centrālā laboratorija" darbību uzsāka 1995.gadā un šobrīd ir izveidojusies par vienu no lielākajām un modernākajām Baltijas laboratorijām ar 44 filiālēm un vairāk kā 150 darbiniekiem.
  2015.gada 2.maijā laboratorija tika novērtēta atbilstoši LVS EN ISO 15189:2013 standartam sekojošās sfērās: hematoloģiska, klīniska, klīniski ķīmiska, koaguloģiska, imūnhematoloģiska, imūnķīmiska, citoloģiska, virusoloģiska, mikrobioloģiska un molekulāri bioloģiskā testēšana.
  Akreditācijas apliecība LATAK-M-434-04-2011.
  Analīžu veikšanai tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas un iekārtas - Architect 16000 sērijas klīniskās ķīmijas analizatori, Sysmex XN 9000 hematoloģiskie analizatori, Cobas e411, Imulite 2000XPi, Liaison XL, Alegria, VirClia u.c. imūnķīmiskie analizatori,  Cobas 6500 un Cobas u611 urīna analizatori, Sysmex CA-1500 sērijas koaguloģiskie analizatori, kā arī citi analizatori specifisku analīžu veikšanai.
  Laboratorijas informācijas sistēma SmartLis (Šveice) ir modernākā un vienīgā tāda veida sistēma Baltijā, kurā ir saslēgtas vairāk kā 100 darba vietas.
  Laboratorijai ir plašs loģistikas tīkls, kurš nodrošina izmeklējamā materiāla transportu pa visu Latviju.
  Laboratorija regulāri un sekmīgi piedalās starptautiskās ārējās kvalitātes kontroles programmās:
  • Labquality (Somija)
  • UK NEQAS (United Kingdom National External Quality Assessment Schemes)
  • EARSS (European Antimicrobial Resistance Surveillance System)
  • QCS (Quality Control Service), Roche Diagnostics (Francija)
  • RIQAS (Randox International Quality Assessment Scheme)

  Laboratorijas darbinieki pastāvīgi paaugstina savu kvalifikāciju piedaloties starptautiskos semināros, konferencēs un laboratorijas iekšējos semināros.
  Mūsu politika un mērķi
  Kvalitātes politikas darbības sfēra
  Visplašākā spektra klīniski diagnostiskie laboratorijas izmeklējumi.

  Misija
  Nodrošināt klientu vajadzībām atbilstošu, drošu, funkcionāli modernu, augstas kvalitātes laboratorijas pakalpojumu un klientu apkalpošanas servisu, pilnveidojot darbību līdz kompleksu risinājumu piedāvājumiem.

  Kvalitātes politika 
  Laboratorija savā darbībā apliecina spēju pastāvīgi un nepārtraukti piedāvāt kvalitatīvu un pieejamu pakalpojumu, kas atbilst klientu vēlmēm un reglamentētām prasībām, savā darbības jomā pielietojot augstu profesionālo prasmi un mūsdienīgas izmeklēšanas tehnoloģijas.

  SIA "E. Gulbja Laboratorija" tika dibināta 1993. gadā, un toreiz tajā strādāja 5 cilvēki. Šobrīd Jūs apkalpo vairšk nekā 220 dažādu nozaru profesionāļu liels kolektīvs.

  Kopš 2003. gada 12. septembra laboratorija ir akreditēta. Tas apliecina mūsu kompetenci veikt testēšanu atbilstoši starptautiskam standartam LVS EN ISO/IEC 17025; kopš 2007. gada 8. oktobra - LVS EN ISO 15189:2007 un kopš 2008. gada 17. decembra - LVS EN ISO 15189:2008 līdz ar to nodrošinot iegūto rezultātu starptautisku atzīšanu.

  SIA “E.Gulbja laboratorija veic bioķīmiskus, mikrobioloģiskus, ķīmiskus, imunohematoloģiskus, hematoloģiskus, citoloģiskus, imunoloģiskus, biofizikālus, citoģenētiskus patoloģiskus no cilvēka vai dzīvnieka iegūtu materiālu izmeklējumus, ar mērķi nodrošināt slimību diagnostiku vai veselības novērtēšanu. Laboratorijas speciālisti sniedz konsultatīvos pakalpojumus visos laboratorijas izmeklējumu aspektos, kā arī klientiem, ja nepieciešams, palīdz izvēlēties piemērotākos izmeklējumus.

  Laboratorija sniedz pakalpojumus primārās un sekundārās medicīniskās palīdzības sniedzējiem, iestādēm, kas nodarbojas ar zinātniskiem bio-medicīnas pētījumiem (farmācijas kompānijām), kā arī citiem ieinteresētiem klientiem.

  Katru dienu laboratorijā veic paredzētos kvalitātes kontroles pasākumus saskaņā ar kvalitātes kontroles programmu.

  Laboratorijas darbinieki regulāri piedalās starptautiskās kvalitātes kontroles programmās Somijā, Vācijā, Anglijā un Beļģijā, sasniedzot laboratorijas darba kvalitātes atbilstību starptautiskajiem standartiem.

  Darbs laboratorijā norit 24 stundas diennaktī, tādējādi nodrošinot stacionāru un ambulatoro ārstu neatliekamās vajadzības.

  Laboratorijā ir izveidotas sekojošas nodaļas: hematoloģija, hormonoloģija, klīniskā ķīmija, koaguloģija, seroloģija, molekulārā bioloģija, citoģenētika, bakterioloģija, citoloģija un klīnisko analīžu nodaļa.

  Paraugu ņemšanai izmantojam vienreizējās lietošanas sistēmas, nodrošinot pilnīgu drošību pacientiem, medicīniskajam personālam un izslēdzot kontaminācijas kļūdas analīzēs.

  Laboratorija ir izveidojusi savas filiāles un apkalpo ārstus un pacientus visos Latvijas novados.

  Ir izveidots laboratorijas kurjerdienests, kas nodrošina izmeklējamā materiāla transportēšanu uz laboratoriju un rezultātu piegādi līgumklientiem.

  Nepieciešamības gadījumā klients var pieteikt mājas vizīti Rīgā un Rīgas rajonā no plkst. 8.00 līdz 12.00 pa telefonu vienojoties ar laboratoriju.

  Izmeklējumu rezultātus (testēšanas pārskatu) var saņemt vietā, kur nodots materiāls, vai jebkurā citā E.Gulbja laboratorijas filiālē visā Latvijā.

  Analīžu rezultāti tiek uzglabāti datu bāzē. Nepieciešamības gadījumā tie uzreiz pieejami no 2004. gada 1. janvāra, senāki dati ir saņemami 3 dienu laikā. Izmeklējamais materiāls (serums) tiek uzglabâts sasaldēts 1 mēnesi, lai varētu izmeklējumus turpināt vai pārbaudīt (nav nepieciešama atkārtota asins ņemšana, paātrinās operativitāte).

  Kvalitâti nodrošina plānotie un sistemātiskie pasākumi, kas veikti kvalitātes sistēmas ietvaros un ir dokumentēti, lai nodrošinātu adekvātu pārliecību, ka laboratorija veic kvalitatīvus pakalpojumus.